Zihinsel Gelişim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el - göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.

İngilizce, okulumuzda gündelik yaşamda yerini almaktadır. Oyunlarda, şarkılarda ilk İngilizce sözcükler ve kavramlarla tanışılır. Yol arkadaşımız English Kids Academy.

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan zekâ oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni bilgiler edinmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmalarını sağlayan zekâ oyunları, hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.

STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitim sistemi sayesinde öğrenciler fiziksel, entelektüel ve kültürel dünyasını zenginleştirmekte ve eleştirel düşünme, problem çözme gibi öz yeterliklerini geliştirmektedir.

Robotik ve Kodlama günümüzün eğitim ve iş dünyasının en belirgin özelliklerini bir araya getiren bir eğitim olarak her geçen yıl daha fazla çocuğun ilgisini çekmektedir. Teknik açıdan robot geliştirmeyi ve bu robotlara komutlar vermeyi öğrenen çocuklar, bu eğitim boyunca ekip olarak birlikte öğrenmeyi de deneyimliyor. Robotların kendine özgü işletim sistemleriyle tanışan çocuklar, teknoloji üretmeye en ileri seviyede başlıyor.