Sosyal Gelişim Etkinlikleri

Ritim ve estetik duygularını geliştirir, müzik ile hareketi birleştirmeyi sağlar.

Öğrencilerin ritm, denge, esneklik ve estetik gelişimini sağlar.

Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizasyonlar yapılmaktadır.

Ritim, denge, esneklik, kulak gelişimi ve estetik geliştirme. Gösteri grupları hazırlama.