Oyunlar
Erken çocukluk döneminde oyun okulda başarılı olmak için en iyi temelidir. Gerekli tüm öğrenme becerilerini geliştirir.
Aktiviteler
Çocuğunuzun yaratıcılığını, hayal gücü, düşünme becerileri ve sosyal becerileri faliyetler ile gelişecektir.
Eğitim
Anaokulumuz birçok eğitim faaliyetlerini sağlamaktadır çocuklarınız oynarken öğrenirler.

Özel Çağdaş Anaokulu Hakkında

Sevgili Velilerimiz,
Çağdaş, Atatürk İlkelerine bağlı, ananevi değerlere önem veren okulumuz aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışmaktadır:
• Okulumuz ve eğitim-öğretim programımız Çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygundur.
• Çocuklarımızın gereksinimleri karşılanırken demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamı hazırlanır.
• Hazırlanan program ile çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimi desteklenirken öz bakım becerileri kazanmalarına olanak sağlanır.
• Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanır ve yaparak, yaşayarak, deneyerek, öğrenmesine fırsat tanınır. (High Scope Eğitim Modeli)
• Eğitim programımız çocuk merkezlidir. Öğretmen rehber, yani uygun yönergeler ile yol göstericidir.
• Eğitim programı çerçevesinde çocukla iletişimde onların kişiliğini zedeleyici davranışlar, baskı ve kısıtlamalar yoktur. Aksine çocukların bağımsız davranış geliştirmelerine, özgün fikir ve ürün oluşturmalarına, öz güven sağlamalarına yardımcı ve güven verici yetişkin desteği vardır.
• Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir.
• Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, doğru iletişim kurma ve duygularını ifade edebilme davranışları geliştirilir.
• Bu eğitim programı ile kendisine saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygu ve davranışları geliştirilir.
• Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en etkili öğrenme yöntemidir. Programımızdaki etkinlikler oyun merkezli düzenlenmiştir.
• Okulumuzda uygulanan programlarla çocukların elde ettiği kazanımlar ilköğretim programında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır.
Bu ilkeler kapsamında;
Problem çözebilen, sağlıklı iletişim kuran, akıl yürütebilen,
İlişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme yapabilen,
Araştırmacı, girişimci, bilinçli (tüketim bilinci, çevre bilinci) yaratıcı ve Hayata hazır çocuklar yetiştirmek hedefimizdir.
ÖZEL ÇAĞDAŞ ANAOKULU

kid_playing

Özel Çağdaş Anaokulu Etkinlikleri

Müzik
Etkinliği

Modern Dans
Etkinliği

Binicilik
Etkinliği

Drama
Etkinliği

Türkçe Dil
Etkinliği


Okulumuzdan Fotoğraflar